nieuwsberichten

Veel publiciteit voor Eiland veur Lent
De besloten prijsvraaginzending Eiland veur Lent, een ontwerp van DN Urbland in samenwerking met Baca Architects uit London, is al meerdere keren gepubliceerd. Afgelopen najaar is het plan gepresenteerd op het internationale congres Deltacities in Rotterdam. Daarvoor zijn er artikelen verschenen in het Koreaanse blad Landscape World, het Engelse architectuurweekblad Building Design en het blad van het Building Futures programma van het RIBA.
Een schiereiland bij Lent, langs de Waal bij Nijmegen, dat ontstaat als gevolg van de aanleg van een nevengeul, wordt omgevormd tot "retraite"; een paradijs voor  toekomstige bewoners en recreanten. De ingreep creëert een unieke synergie tussen de mens en zijn omgeving waarin de dynamiek van het waterniveau een belangrijke rol speelt. De rivier is voelbaar in het plan. Woningen, bebouwingstypen en openbare ruimte zijn ontworpen om bij verschillende waterstanden een unieke relatie aan te gaan met het water. Hoogtepunt vormt de als cascade ontworpen geul; een eldorado voor watersporters en natuurliefhebbers.


Klik hier als u meer wilt lezen over dit project.