nieuwsberichten

Stedenbouwkundige ondersteuning gemeente

Leidschendam-Voorburg
Sinds juli 2010 vervult Marja Nevalainen, senior stedenbouwkundige en directeur van DN Urbland, de rol van supervisor bij de gemeente Leidschendam-Voorburg. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft geconstateerd dat de ruimtelijke vraagstukken steeds complexer worden en dat er behoefte is aan versterking en ondersteuning van de cluster ruimtelijke ordening. Daarnaast is geconstateerd dat juist in deze tijd het wenselijk is om van de reagerende werkwijze te verschuiven naar een meer proactieve en sturende houding binnen de gemeente. Een supervisor kan aan deze opgaven invulling geven. DN Urbland ondersteunt inhoudelijke vraagstukken bij de afdeling RO, denkt mee met nieuwe ontwikkelingen binnen de afdeling en begeleidt het versterken van de vaardigheden voor strategische stedenbouw door 'coaching on the job'.