HD landschapsarchitectuur

HD landschapsarchitectuur is opgericht om vanuit gezond verstand verschil te maken in de ruimtelijke inrichting. Leiding en medewerkers zijn geïnspireerd om het beste uit zichzelf en hun plannen te halen. In service voor de klant. Loyaal maar kritisch.

Wij maken visies en plannen voor de lange en korte termijn: van strategisch georiënteerde gebiedsvisies tot concrete verkavelings- en inrichtingsplannen. In onze praktijk onderscheiden wij de volgende werkvelden en producten: