Drevenstudie Bijlmer

In de Bijlmermeer, Amsterdam Zuidoost, is een ver doorgevoerde scheiding van verkeerssoorten aanwezig. Al het autoverkeer vindt plaats op enkele meters boven het maaiveld.  Dit systeem van 'dreven' functioneert niet zoals verwacht. De verhoogde dreven zijn anonieme wegen, waar hard wordt gereden, en de dijklichamen van de dreven vormen barrières die de wijk doorsnijden. Met de vernieuwing van de Bijlmermeer, die in de jaren '90 is gestart, zijn de eerste dreven dan ook weer verlaagd. Het stadsdeel staat nu voor de keus: verder gaan met dreven verlagen of onderzoeken of er ook andere middelen zijn om de wegen goed in te passen in de stad. Een onderdeel van het onderzoek bestond uit mogelijke verdichting van het gebied, door het toevoegen van bebouwing aan het dreefprofiel.


DN Urbland heeft hiervoor samen met landschapsarchitect Ben Kuipers een studie verricht, in opdracht van Stadsdeel Zuidoost. Voor zowel hoge als lage dreven zijn principes ontwikkeld. Integraal onderdeel van het plan was de herdefinitie van de groenstructuur. De principes die hieruit zijn voortgekomen, plus de principes voor de nieuwe drevenstructuur vormen bouwstenen in een toolbox, die als puzzelstukken aan elkaar zijn 'te klikken'. Zo kunnen, op basis van een aantal basistypen, verschillende varianten worden gemaakt. De studie Over Dreven zal de komende jaren gebruikt worden om de discussie over verhogen of verlagen van de dreven in Zuidoost te sturen.