nieuwsberichten

Gebiedsvisie SchieOevers

Schieoevers wordt in de komende 20 jaar getransformeerd van een extensief bedrijventerrein tot een aantrekkelijk en duurzaam woon-werkgebied. De gemeente Delft werkt aan het opstellen van een nieuwe visie voor het gebied. Schieoevers noord transformeert geleidelijk tot een nieuw gemengd stedelijk milieu en een plek voor creatieve economie. Schieoevers zuid transformeert tot een compact bedrijventerrein in wisselwerking met Technopolis. Uitgangspunt voor de aanpak is een open planproces waarin alle belanghebbenden uit het gebied actief worden betrokken. DN Urbland begeleidt dit proces en heeft op 22 maart een stakeholdersoverleg georganiseerd, waarin de conceptvisie aan meer dan 80 belanghebbenden is gepresenteerd. De deelnemers hebben ideeën geleverd voor de ontwikkeling van de Schioevers met duurzame- en creatieve economie.


download hier het verslag van de workshop (PDF 2.770kb)