redesign the infrastructure

Opgaven op het gebied van infrastructuur worden veelal zeer monofunctioneel en technisch benaderd. Dit geldt voor zowel droge infrastructuur; (snel)wegen, als voor natte infrastructuur; de rivieren. HD landschapsarchitectuur benadert de ontwikkeling van gebieden rond infrastructuur als een multidisciplinaire opgave met 'verblijfskwaliteit' als kernwoord. Het streven is om te komen tot maatschappelijk geaccepteerde en duurzame oplossingen. Hierbij is het creëren van meerwaarde uiterst belangrijk. Meerwaardecreatie kan hierbij voorwaarde stellend zijn voor het toepassen van nieuwe en innovatieve technieken en materialen. Hierbij kan worden gedacht aan het winnen van energie uit nieuw aan te leggen infrastructuur die kan worden gebruikt in nabijgelegen woonwijken.


Bij diverse projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier, zoals Culemborg aan de Lek, Ruimte voor de Rivier Vianen, Ruimtelijke kwaliteitskader Deventer' uiterwaarden, Eiland veur Lent en de Oevergeul Boven-Rijn wordt gewerkt aan een geïntegreerde ontwikkeling waarbij meer ruimte voor de rivier hand in hand gaat met substantiële vergroting van de ruimtelijke kwaliteit van de oevers en de steden langs de rivier. Met projecten als Atlantis, Praktijkcase A8A9, Drevenstudie en de N35 Hellendoorn laten we zien hoe (snel)wegen in een geïntegreerde aanpak meerwaarde en nieuwe kwaliteiten kunnen toevoegen aan de omgeving.