nieuwsberichten
Inrichtingsvisie Havenkanaal Wassenaar enthousiast ontvangen

Met ruime meerderheid van stemmen heeft de Wassenaarse gemeenteraad op 8 februari de Inrichtingsvisie Havenkanaal aangenomen. Daarmee staat het licht op groen om het Havenkanaal te transformeren van een verborgen, achteraf gelegen gebied tot een zone waar cultuur, water en ontmoeting centraal staan. De aantrekkelijkheid van de huidige voorzieningen, zoals horeca, bedrijvigheid en wonen, wordt hiermee versterkt.

DN Urbland heeft de totstandkoming van de inrichtingsvisie op een interactieve manier vormgegeven. In samenwerking met de Havengroep werd de workshop 'de toekomst van het Havenkanaal' georganiseerd voor bewoners, kunstenaars en ondernemers. Resultaat is een breed gedragen plan dat kan rekenen op de inzet van verschillende partijen in het gebied.