Stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan Keenenburg III/ Gaagoever, Schipluiden

De locatie voor het project Keenenburg III/ Gaagoever ligt aan de noordoostrand van Schipluiden en wordt een parel in Midden-Delfland. Het gebied grenst direct aan de Gaag, waarlangs ook de Dorpsstraat en de kern van Schipluiden zijn gelegen. Ten zuiden van de locatie ligt de wijk Keenenburg, die grotendeels gedurende de jaren '80 en '90 is ontwikkeld.

DN Urbland heeft voor deze locatie een stedenbouwkundig plan ontwikkeld waarin het nieuwe gemeentehuis en woningbouw een plaats krijgen. Om de kwaliteit van dit project te waarborgen en als toetsingskader voor welstandsbeoordeling is aanvullend op het stedenbouwkundig plan een beeldkwaliteitplan gemaakt.  

Het  stedenbouwkundig plan is opgedeeld in twee delen. Op het noordelijke deel van de locatie is het gemeentehuis gebouwd (gerealiseerd dec. 2012). Op het zuidelijke deel van de locatie zullen ca. 20 nieuwe woningen worden gebouwd. De bestaande dijk wordt verbreed om de bouw van de woningen en het gemeentehuis mogelijk te maken. De relatie tussen de bouwlocatie, het bestaande dorp, het grote verschil tussen het polderniveau en de Gaag en de ontmoeting met het landschap zijn belangrijke elementen in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan. De korrelgrootte en typologie van de woningen sluiten aan op de omgeving. De woningen aan de Gaag krijgen een rieten dak, net als het gemeentehuis, dat door Inbo is vormgegeven.