Ruimtelijk Kwaliteitskader Ruimte voor de Rivier Deventer

De PKB Ruimte voor de Rivier voorziet in de aanleg van twee nevengeulen langs de IJssel bij Deventer. De inrichtingsplannen moeten worden opgesteld op basis van het Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK). Het RKK is in drie stappen tot stand gekomen. Eerst is een gebiedsvisie opgesteld. Vervolgens is er een gevoeligheidsanalyse gemaakt m.b.t. waterstanddaling, financiën en ruimtelijke kwaliteit. Als derde stap zijn de betrokken overheden en instanties geraadpleegd in twee ontwerpateliers. Het planconcept voor de nieuwe inrichting van de Deventer uiterwaarden, een uiterwaardenpark, is een symbiose van het landgoedconcept en het rivierenlandschap. Het kaderstellende hart van het RKK is samengevat in deze tabellen .


locatie:

programma:


plantype:

opdrachtgever:

ontwerp:


looptijd:

status:

plantype:
 

Deventer

Ruimtelijk Kwaliteitskader voor Ruimte voor de Rivierproject in Deventer

visie
provincie Overijssel, gemeente Deventer

H. Dekker, M. Nevalainen, R. Breit, M. Kodde, A. Middeldorp, J. van der Vlist

2007

kaderstellend

beleidsdocument