Prijswinnaar Jack the Kribber

Het verlagen van de kribben in de Midden-Waal is één van de maatregelen uit de PKB Ruimte voor de Rivier. In een openbare prijsvraag voor een nieuw kribontwerp won Jack the Kribber een (gedeelde) eerste prijs. In het basisontwerp wordt de bestaande krib aangepast met een stroomafwaarts afgebogen kribkop en taludverflauwing, verlagingen in de vorm van overlaten en een verbrede kribwortel. Dit heeft een gunstige invloed op de veiligheid voor scheepvaart en zwemmers, het debiet, riviertoerisme en ecologie. De overlaten fungeren als landschappelijke hoogtemeter doordat deze bij wassend water één voor één onderlopen. Het basisontwerp kan worden aangevuld met een experimenteel ontwerp van door waterdruk indrukbare modules.


locatie:
programma:


opdrachtgever:

ontwerp:

 

looptijd:

status:

plantype:

rivier de Waal

innovatief kribontwerp met meervoudige doelstelling

CUR

H. Dekker, M. Nevalainen, M. van der Meij, J. van der Vlist

2006

bouwsteen Ruimte voor de Rivier

ideeënprijsvraag