herinrichtingsplan buitenplaats Op Hodenpijl

Volgens de Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 moeten poorten de verbinding tussen het landschap en de omliggende steden versterken. DN Urbland werkte het concept van de Poorten van Midden-Delfland verder uit, met als case de voormalige buitenplaats Op Hodenpijl.  In een ontwerpstudie is een voorstel gedaan voor het herstel van Op Hodenpijl, waarin het informatiecentrum van de Vereniging Midden-Delfland wordt gevestigd. Buitenruimte en bebouwing zijn geïntegreerd tot een nieuwe planopzet die is geïnspireerd op de lay-out van de oorspronkelijke buitenplaats. De laanstructuur en ontsluiting, de boomgaard en de moestuin zijn onderdelen die worden hersteld. In de voormalige schuren worden diverse functies opgenomen van het informatiecentrum waaronder een tentoonstellingsruimte en verenigingskantoor.


locatie:

programma:


opdrachtgever:


ontwerp:


looptijd:

status:

plantype:

Schipluiden

ontwerpstudie naar herstel buitenplaats Op Hodenpijl

Stichting Op Hodenpijl i.s.m. Midden-Delfland Vereniging

H. Dekker, M. Nevalainen, A. Middeldorp, T. Polat, E. van der Schee, J. van der Vlist

2006-2007

afgerond

herinrichtingsplan