Gebiedsvisie Glasintensiveringsgebied Tinte

'Tinte', gelegen in de gemeente Westvoorne, is aangewezen als glasintensiveringsgebied. In dit gebied zal minimaal 30 en maximaal 55 hectare nieuw glas komen. Doel is om het glas in de nabijgelegen binnenduinrand te saneren. DN Urbland ontwikkelde een gebiedsvisie, die inzet op het vormgeven van een vernieuwd landschap waarin het aantrekkelijk is om te werken, te wonen en te recreëren.

In de gebiedsvisie wordt het historische en nog aanwezige patroon van dijken, wegen en waterlopen ingericht als landschappelijk raamwerk. Het landschappelijk raamwerk is een robuuste landschappelijke structuur die functioneert als 'groen blauwe' contramal voor de gebruiksruimten in het gebied: glastuinbouw, bewoning en andere functies.

De gebiedsvisie is het resultaat van een intensief, interactief planproces waar veel belanghebbenden hun bijdrage aan hebben geleverd. In diverse workshops zijn de wensen van belanghebbenden geïnventariseerd en werd gediscussieerd over tussenresultaten van het planproces.

locatie:
opdrachtgever:
programma:         
ontwerp:

looptijd:
status:
plantype:
Westvoorne
gemeente Westvoorne
30 - 55 ha nieuw glas  
DN Urbland i.s.m. De Wijde Blik, Twijnstra Gudde, Witteveen + Bos, Agrimaco
2008
vastgesteld
gebiedsvisie