visie omwisselbesluit Culemborg aan de Lek

Culemborg heeft al jarenlang het streven om zich beter te profileren aan de Lek en om de relatie met de rivier te versterken. Met het Rijksproject Ruimte voor de Rivier doet zich een kans voor om dit te realiseren. De gemeente Culemborg en het consortium Ballast- Van Oord Grondstoffen hebben DN Urbland opdracht gegeven voor het ruimtelijk ontwerp van het gebied. Om draagvlak te genereren voor de plannen heeft DN Urbland ook leiding gegeven aan een aantal ontwerpateliers met bewoners.

Het plan levert zowel voldoende verlaging van de maatgevende hoogwaterstand als een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Zo wordt de relatie met de rivier versterkt en de kwaliteit van het stedelijke en het landelijk deel van het rivierfront wordt verhoogd.

locatie:
opdrachtgever:
programma:

ontwerp:
looptijd:
status:
plantype:
Culemborg
gemeente Culemborg/ BAVOG
alternatief voor dijkverzwaring en bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit
DN Urbland
2008
afgerond
visie