visie Waterstad Almere

Almere moet kunnen groeien tot een stad van 350.000 inwoners. Het programma van 60.000 nieuwe woningen moet volgens de gemeente deels in het IJmeer worden gerealiseerd. Lely's Water bevat een alternatief voor de door de gemeente Almere gewenste buitendijkse ontwikkeling. Door het binnenwaarts verleggen van de Flevodijk ontstaat dicht bij Almere Stad het gewenste waterwoonmilieu. Almere kan zo groeien tot een stad van belang, gelegen aan het water, met de bijbehorende infrastructuur, terwijl ook het landschap, natuur, recreatie en waterbeheer worden bediend. De gewenste openbaar vervoerverbinding met Amsterdam kan met dezelfde kosten als een brugverbinding worden aangelegd als een tunnel in de bodem van het IJmeer. Een ferry tussen IJburg en Almere en een systeem van waterbussen en watertaxi's maakt de  nieuwe Almeerse Waterstad compleet.


locatie:

programma:opdrachtgever:

ontwerp:


looptijd:

status:

 

plantype:

Markermeer
oplossingsrichting op het gebied van: veiligheid, ecologie, verstedelijking, infrastructuur en recreatie
SAMM Samenwerking Markermeer
DN Urbland in samenwerking met Ben Kuipers en Ballast Nedam
2008
particuliere inzending i.h.k.v. TMIJ-project (toekomstperspectief Markermeer IJmeer)
inrichtingsvisie