visie Metropolitaan Park Deltapoort

Park Deltapoort, in Oost IJsselmonde, is een gecombineerd initiatief van de Rotterdams-Drechtse regio en het rijk. Doel van dit metropolitane park is om het leefklimaat te verbeteren en de economische ontwikkeling  te stimuleren.
Voor Park Deltapoort is een nieuwe invulling gegeven aan het begrip 'park'. Het metropolitane park wordt opgevat als een parksysteem dat heel Oost-IJsselmonde dooradert en de relatie legt tussen stad, landschap, rivier en infrastructuur. De visie bevat twee elementen. Als eerste krijgt de basisinrichting van het gebied een grondige opknapbeurt waardoor het landschap aantrekkelijker, beter bereikbaar en toegankelijker wordt. Het versterken van de identiteit en een recreatief aantrekkelijke invulling is een tweede element. Hiervoor is een zestal ontwikkelingsrichtingen geformuleerd. De bestuurlijk  gekozen ontwikkelingsrichting 'natuur- en waterpark' is de basis voor consultaties en alliantiegesprekken met de betrokken overheden en maatschappelijke organisaties.

 

U kunt het visiedocument downloaden op de website van de Zuidvleugel (klik hier).

locatie:

opdrachtgever:

programma:


ontwerp:looptijd:

status:

plantype:

Oost-IJsselmonde
Regio Drechtsteden, Provincie Zuid-Holland
een metropolitaan park met sterk recreatieve invulling
H. Dekker, M. Nevalainen, S. Provily, J. van der Vlist, A. Middeldorp, T. Hashiuchi, M. Rijken, G. Jacobs
2009
vastgesteld
visie