masterplan Recreatieplas Cattenbroek, Woerden
Het eindontwerp voor deze zandwinplas is gebaseerd op de landschappelijke onderlegger. Op basis van de ontginning zijn gebieden onderscheiden die aanleiding zijn voor verschillende invullingen en met elk een eigen identiteit.
Voor de functionele invulling is ingezet op jaarrond activiteiten. Naast gratis toegankelijke water- en oeverrecreatie biedt het plan ruimte voor de ontwikkeling van commerciële in- en outdoor activiteiten, zoals bijvoorbeeld: horeca, en wellness. Een bijzonder gebouw aan de zuidoever van de plas vormt het hart van deze activiteiten.
In de zone tussen de Oude Rijn en de plas is een landschappelijke raamwerk voorgesteld. Dit vernieuwde landschap biedt mogelijkheden voor een mix van landelijke functies als: landbouw, natuur, waterbeheer en extensieve recreatie. Daarnaast vormt het landschappelijke raamwerk een ruimtelijk kader voor het op termijn ontwikkelen van (dunne) stedenbouw tussen de kernen Woerden en Harmelen.


locatie:

programma:


opdrachtgever:

ontwerp:


looptijd:

status:

plantype:

Woerden
zandwinning, water- en oeverrecreatie, routestructuren, inpassing EHS
Gemeente Woerden
H. Dekker, M. Nevalainen, A. Middeldorp, M. van Leeuwen, J. van der Vlist, T. Hashiuchi, M. Rijken
2009-2011
in ontwikkeling
masterplan