visie Eiland veur Lent, Nijmegen
In het verlengde van het Ruimte voor de Rivier project wordt het (schier)eiland bij Lent, langs de Waal bij Nijmegen, ontwikkeld voor wonen, recreatie en natuur. In de visie voor deze besloten prijsvraaginzending wordt voorgesteld het eiland om te vormen tot "Ecoretraite"; een paradijs voor  toekomstige bewoners en recreanten.
De ingreep, bestaande uit een schiereiland dat ontstaat als gevolg van de aanleg van een nevengeul en een dijkpark langs de bestaande winterdijk bij Lent, creëert een unieke synergie tussen mens en zijn omgeving, waarin de dynamiek van het waterniveau een belangrijke rol speelt. De rivier is voelbaar in het plan. Woningen, bebouwingstypen en openbare ruimte zijn ontworpen om bij verschillende waterstanden een unieke relatie aan te gaan met het water. Hoogtepunt vormt de als cascade ontworpen geul; een eldorado voor watersporters en natuurliefhebbers. 


locatie:

opdrachtgever:

programma:


ontwerp masterplan:

ontwerp landschap:


looptijd:

status:


plantype:


Lent, Nijmegen
Ontwikkelingscombinatie Lent
wonen, recreatie, ecologie, landschap en natuur i.c.m. waterstanddaling
Bacca Architects (Engeland)
H. Dekker, M. Nevalainen, J. van der Vlist,
M. Rijken,

2009
eindronde besloten prijsvraag ,
(winnende inzending nog niet bekend)
planvisie