landschapsvisie Drechtsteden
De Stadsregio Drechtsteden creëert draagvlak om haar beleidslijn "grenzeloos groen" te kunnen realiseren. Ter inspiratie heeft DN Urbland aan bestuurders een presentatie gegeven over een samenhangende aanpak van de groenstructuur in de regio. In lijn met de visie voor het metropolitane Park Deltapoort (DN Urbland; september 2009) is een netwerkbenadering als vertrekpunt gekozen. De visie illustreert dat een samenhangend groen netwerk met landschappelijke, ecologische en recreatieve betekenis relatief eenvoudig is te realiseren uitgaande van het historische en nog steeds aanwezige patroon van polders, oude dijken en (water). Het netwerk verbindt de stad met het buitengebied en met de rivier. Een extra meerwaarde wordt gerealiseerd door de landschappen in de regio met behulp van waterbussen en veerverbindingen met elkaar te verbinden, en deze voor bezoekers uit de steden en van buiten de regio bereikbaar te maken.


locatie:

opdrachtgever:

programma:

ontwerp:


looptijd:

status:


plantype:

Oost-IJsselmonde
Regio Drechtsteden, Provincie Zuid-Holland
groenblauwe structuur in de regio
H. Dekker, S. Provily,  J. van der Vlist,
T. Haschiuchi
2010
inspiratie voor regionale beleidsvoorbereiding "grenzeloos groen"
visie