Masterplan IJsselfront

Inzet van dit plan is om de stadseconomie van Deventer een impuls te geven door meer gebruik te maken van de recreatieve potenties van de IJssel. Het raakvlak tussen IJssel en binnenstad wordt vorm gegeven door het ontwikkelen van twee recreatieve knooppunten aan het IJsselfront. Via het veerpontje wordt een verband gelegd met een recreatief knooppunt aan de groene overkant. De kade wordt vorm gegeven door het herinrichten van de openbare ruimte en door het beperken van het autoverkeer. Afhankelijk van seizoen en gebruik, fungeert de IJssel tussen de beide bruggen als podium voor de watersport en stedelijke recreatie. Of als een bewegend decor voor de verpozende stedeling.


locatie:

programma:opdrachtgever:

ontwerp:looptijd:

status:

plantype:

Deventer

vertaling recreatief beleid voor het IJsselfront

Projectbureau Belvedère, Nirov en gemeente Deventer

gemeente Deventer

H. Dekker, I. Breukhorst ism. Soeters Van Eldonk en Ponec architecten en Conclusions Communication

2004

vastgesteld

stedenbouwkundig- en inrichtingsplan