woonomgevingsplan Hoornwerk

Uitgangspunt voor dit inrichtingsplan is het maken van een parkmilieu rond een drietal nieuw te ontwikkelen wooneilanden. De eilanden hebben hun adres aan een breed trottoir; de plint. De ligging aan het Overijsselsch Kanaal is aanleiding om het parkgebied hierop te oriënteren. Tussen de eilanden zijn grondlichamen opgenomen die refereren aan de voormalige vestingwerken die hier hebben gelegen. De grondlichamen zorgen voor een ruimtelijke geleding van de gebouwde omgeving en begeleiden de paden in het park. De speelplekken zijn opgenomen in bouwkundige elementen in de vorm van de footprint van de bestaande en toekomstige bebouwing in het plan-gebied. 


locatie:

programma:


opdrachtgever:

ontwerp:


samenwerking:

looptijd:

status:

plantype:

Deventer

ca. 300 woningen, 6ha

gemeente Deventer

Woonbedrijf Ieder1

H. Dekker, A.Middeldorp, J.Koers, E. van der Schee, M. van Engelen, S.Peschek J. van der Vlist

KCAP architecten en planners, Smits Rintsma

2005-heden

in uitvoering

inrichtingsplan