Herinrichtingsplan Geleerdenbuurt Pijnacker-Noord

Het herinrichtingsplan voor de Geleerdenbuurt is de eerste in de reeks van zes buurtplannen voor Pijnacker-Noord. Aanleiding vormt het verzakken van de wijk: in de afgelopen decennia ruim tachtig centimeter. De gemeente heeft besloten Pijnacker-Noord op te hogen en tegelijk de openbare ruimte te vernieuwen.

In samenwerking met DN Urbland hebben gemeente en wijkvereniging een interactief ontwerpproces opgezet voor de herinrichting. Gedurende een aantal maanden is met bewoners van de Geleerdenbuurt geschetst, gediscussieerd en een bomenwandeling gemaakt. De bewonerswensen zijn meegenomen bij het opstellen van het inrichtingsplan.

Doel is om de verblijfskwaliteit in de buurt te vergroten door straten, groen en pleintjes opnieuw in te richten. Het snippergroen wordt aangepakt en op sommige plekken geprivatiseerd. In de straten worden lange groenstroken aangelegd. Het groene karakter wordt verder versterkt met hagen langs de voortuinen. In het midden van de buurt is samen met de bewoners een speeltuin ontworpen.

locatie:        
opdrachtgever:
programma:     
ontwerp:     

looptijd:     
status:
plantype:
Pijnacker-Noord
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
herinrichtingsplan openbare ruimte
DN Urbland: H. Dekker, G. Jacobs, B. Bordes, B. Gijtenbeek, T. Hashiuchi
2008-2009
in uitvoering
herinrichting