onderzoek 'Tiivis ja Matala'

Nederland staat in het buitenland bekend om het kleinschalig wonen in compacte woonwijken met voornamelijk grondgebonden woningen. In Finland, waar 60% van het woningbestand bestaat uit appartementen, wordt deze vorm van kleinschalig stedelijk wonen vooral gezien als een kans om de stedelijke woonmilieus te verrijken.


Vanwege de compactheid, woonkwaliteit, en geschiktheid voor gezinnen wordt deze woonvorm, die in Finland nog nauwelijks voorkomt, sterk gepromoot door het Finse ministerie van VROM (Ympäristöministeriö). Het onderzoek heeft geleid tot een publicatie die dient als inspiratie voor ontwerpers en beleidmakers in Finland. De publicatie bevat voorbeelden van kleinschalig stedelijk wonen, beschrijvingen van kwaliteitsfactoren in het ontwerpproces, woning- en verkaveling typologieën, en zal worden verspreid onder alle Finse gemeenten.


locatie

programma:

opdrachtgever:


ontwerp:


looptijd:

status:

plantype:

Nederland

n.v.t.

gemeente Tampere, ministerie van VROM/ Ympäristöministeriö Finland

M. Nevalainen, S. Lardot, M. Räty, E. van der Schee, H. Batist, A. van der Straaten

2004-2005

gepubliceerd in Finland

onderzoek