Praktijkcase A8A9

In de praktijkcase A8A9 van Atlantis, een innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, is gezocht naar een nieuwe procesaanpak voor een integrale en duurzame benadering van wegaanleg.


In een meerwaarde atelier zijn  deelnemers geprikkeld om 'naast de zon' te kijken en te zoeken naar samenwerking en cross-overs tussen drie hoofdthema's; leefomgeving, energie en mobiliteit, zodat innovatieve en haalbare ideeën voor meerwaarde ontstaan voor een integrale gebiedsontwikkeling rond de aanleg van  A8A9.


Het experiment is geslaagd. Er zijn korte termijn en lange termijn kansen in het gebied en voor de regio zichtbaar geworden. De ontwikkelde procesaanpak wordt door Rijkswaterstaat ingezet als  voorbeeld voor meerwaarde ontwikkeling bij andere infrastructuur-projecten. Het nieuwe denken sluit aan bij de doelen die in het Meerjarenplan Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) zijn gesteld.


De procesaanpak is samengevat in een rapportage en een folder. Download de folder hier (pdf).