Voorne naar voren, regionale visie

Het eiland Voorne is als voorbeeld gebruikt voor het uitvoeren van een creatief experiment. Vraagpunten die wij onszelf stelden zijn: 1) kunnen ontwikkelingen in de glastuinbouw en de huidige bouwopgave die in de regio als bedreiging worden gezien, worden omgebogen tot kans voor landschapsontwikkeling? En 2) zijn de afzonderlijke gemeenten bereid om een gezamenlijke inrichtingstrategie uit te zetten voor Voorne?
De inzending geeft antwoord op de eerste vraag. Voor de tweede vraag verplaatsten wij ons naar de regio zelf. In dialoog met gemeenten en andere belanghebbenden zetten wij ons in om draagvlak te genereren voor een regionale inrichtingstrategie.


locatie:

programma:


opdrachtgever:

ontwerp:


looptijd:

status:

plantype:

Voorne-Putten

woningbouw, uitbreiden glastuinbouw, recreatieve en ecologische structuren, waterprogramma

nvt

H. Dekker, M. Nevalainen, S. Peschek, A. van der Straaten, T. Polat

2005

prijsvraaginzending

visie