stedenbouwkundig plan Hoornse Zoom

De referenties voor het geplande woongebied Hoornse Zoom tussen Delft en Den Hoorn zijn: tuindorp, tuinwijk en tuinstad. Het zijn wijken die nog steeds hun grote waarde bewijzen en aansluiten bij de hedendaagse woonwensen. Uitgangspunten voor het stedenbouwkundige plan zijn: ruimte bieden voor grondgebonden woningen en appartementen met een dichtheid van 40 woningen/ha, transformatie van dit tussengebied tot een plek met een eigen identiteit en een hoge verblijfskwaliteit en realiseren van samenhang met de ruimtelijke en historische context. 


Een bijzonder planaspect is de geïntegreerde oplossing voor parkeren en bebouwing waardoor het openbare middengebied autovrij en autoluw wordt.


locatie:

programma

opdrachtgever:

ontwerp:

looptijd:

status:

plantype:

Delft

500 woningen / 12,5 ha

AM Wonen en Citadel Projecten

M. Nevalainen, H. Kuiper / KOW-S

2003-2010

uitgevoerd

stedenbouwkundig plan