Pleinenvisie Deventer

Deze pleinenvisie voor Deventer biedt een toekomstperspectief voor de samenhang en ontwikkeling van de pleinen en dragers van de openbare ruimte in de historische binnenstad. Op de achtergrond speelt de wens om de stadseconomie een impuls te geven. De visie zet in op het versterken van de ruimtelijkheid en het functioneren door pleinen autovrij te maken, bebouwing, programma, pleinen en hoven op elkaar te betrekken, het voetgangersgebied uit te breiden, functies toe te voegen en de pleininrichting te verbeteren. De cultuurhistorische waarden zijn gerespecteerd en mee afgewogen in de visie. De visie is tot stand gekomen in samenspraak met belangengroepen, bewoners en ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeente in de binnenstad, verenigd onder de vlag van de Stichting Deventer Binnenstadsmanagement.
De pleinenvisie is gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur.


locatie:

programma:
opdrachtgever:

ontwerp:


looptijd:

status:

plantype:

Deventer

verbeteren van de samenhang tussen pleinen, rekening houdend met cultuurhistorische waarden en bestaande plannen, en inspelend op de hedendaagse beeldcultuur

Stichting Binnenstadsmanagement Deventer

H. Dekker, M. Nevalainen, E. van der Schee, T. Polat, H. Batist, R. Breit, S. Peschek, M. Vos

2005-2006

vastgesteld

visie