Structuurvisie Hämeenlinna

De uitgestrektheid van de landschappelijke ruimte en de wooncultuur van vrije kavels leiden in Finland tot een uitholling en leegloop van stedelijke centra. Om die trends te keren is in deze ontwikkelingsvisie voor de stad Hämeenlinna een, voor Finland, nieuw beleid van stedelijke concentratie en vernieuwing geïntroduceerd.
Landschappelijke kwaliteiten, nieuwe woontypologieën en infrastructuur worden ingezet om het centrum te revitaliseren, stedelijke en suburbane woonmilieus te realiseren, en de openbare ruimte in en om de stad vorm te geven.


locatie:

programma:

opdrachtgever:

ontwerp:


looptijd:

status:

plantype:

Hämeenlinna en omringend landschap, Finland

n.v.t.

Gemeente Hämeenlinna

M. Nevalainen, S. Lardot, H. Batist, M. Räty,

T. Polat

2004-2005

visie

structuurvisie