Wijkplan Rozenburg

Woningbouwvereniging Ressort Wonen en de gemeente Rozenburg zijn in 2000 begonnen met de herstructurering van de wijk De Dalen. Zeven flats worden gesloopt en vervangen door een variatie aan eengezinswoningen.
De bestaande ontsluitingstructuur is het vertrekpunt voor het ontwerp. Door het toevoegen van nieuwe, grondgebonden woningen, het zoveel mogelijk handhaven van bomen, het verbeteren van de relatie met het polderlandschap en een vernieuwde openbare ruimte wordt in De Dalen een grote kwaliteitssprong bewerkstelligd.

De nieuwe woonvelden vormen een eenheid door toepassing van één type verharding. Door verschillen in het bestratingpatroon en kleuraccenten worden de woonvelden nader gedifferentieerd. Het aanwezige, waardevolle verhardingsmateriaal en de verlichtingsarmaturen komen in aanmerking voor hergebruik. Nieuwe bomen worden in los verband gesitueerd en zoveel mogelijk gekoppeld aan groene plekken. In het plan zijn verder een aantal verbijzonderingen opgenomen zoals bruggen en vlonders en een speelplek, die in samenhang met elkaar zijn ontworpen. 

  

locatie:

opdrachtgever:

programma:

ontwerp:


looptijd:

status:

Rozenburg

Ressort Wonen en PRC bouwmanagement
Inrichtingsplan, ca 110 woningen in gerenoveerde flats en ca 175 nieuwe woningen, appartementen, woon-werkwoningen en diverse typen grondgebonden woningen, inrichting openbare ruimte

H. Dekker, M. Nevalainen, H. Batist, M. van Engelen, J. Koers

2003-2006

in uitvoering