Prijswinnaar stedenbouwkundig plan "In de geest van Duingeest"& inrichtingsplan

De basis voor het stedenbouwkundig plan "In de geest van Duingeest" is de landschappelijke kwaliteit van het duingebied. Het plan is een pleidooi om de stedelijke invulling te combineren met landschapherstel en -ontwikkeling. In het planconcept wordt de bouw van een woonenclave gecombineerd met het aanleggen van een binnenduinrandbos. Het bos en het aangebrachte reliëf vormen de dragers van een informeel en luw woonmilieu; de duinenclave. De verstrooide verkaveling ondersteunt het planconcept van natuurlijkheid, boskarakter en informaliteit. Geregisseerde keuzemogelijkheden voor de consument maken het gevarieerde beeld compleet. De duinenclave moet een toonbeeld worden van nieuwe, landschappelijke woonkwaliteit.

Ontwikkelaar van dit plan is Rabo Bouwfonds; de architectonische uitwerkingen zijn gemaakt door de bureau's VVKH, Joustra Reid, Akropolis en Inbo. De geplande start van de bouw is eind 2009. Het project is te volgen op  http://www.duingeest.nl/

locatie:

opdrachtgever:

programma:


ontwikkelaar:

ontwerp:

samenwerking:

looptijd:

status:

Monster

Het Nieuwe Westland

stedenbouwkundig plan, 12 ha, 234 woningen, 142 familiewoningen, 92 appartementen

Rabo Bouwfonds

DN Urbland

Akropolis, Inbo, VVKH en JoustraReid

2007 - heden

winnaar ontwikkelcompetitie