Operatie Atlantis
Het denken over mobiliteit en het oplossen van verkeersvraagstukken is vaak nog te  eendimensionaal. In het project  Atlantis, onderdeel van het innovatieprogramma van Rijkswaterstaat, wordt gezocht naar een nieuwe aanpak van een integrale en duurzame benadering met maatschappelijke en economische meerwaarde.

De eerste fase van dit project stond in het teken van het ontwikkelen van het gedachtegoed. Onder andere door middel van het verzamelen van bestaande ideeën en concepten wereldwijd en door ontwerpend onderzoeken naar meerwaardemogelijkheden (casestudie A20). De vervolgfase bestaat uit het ontwikkelen van praktijkcases, waaronder A8A9. Lees over het vernieuwende procesaanpak op onze website (Praktijkcase A8A9).

Personen vanuit het maatschappelijke veld, opleidingen en het bedrijfsleven zijn gevraagd om ideeën te ontwikkelen voor een innovatieve en duurzame snelweg met meerwaarde voor de omgeving.