stedenbouwkundig plan & inrichtingsplan Buizengat Oost - Vlaardingen

'Wonen in parksfeer' is het concept voor de revitalisatie van voormalig bedrijventerrein Buizengat Oost in het centrum van Vlaardingen. De parkstructuur van het aangrenzende Oranjepark wordt doorgezet tot in het plangebied. Door de parkeervoorzieningen ondergronds te situeren, wordt een autoluwe sfeer van parkwonen gecreëerd. De woningen en de tuinen liggen op groene terpen. Privé en openbaar zijn zo duidelijk van elkaar gescheiden.

Vizieren verbinden het Oranjepark met de voormalige binnenhaven van Vlaardingen, het Buizengat. De identiteit van het gebied wordt versterkt door de aanwezigheid van een oude brandweerkazerne, een watertoren en een archeologische vindplaats. Door in te spelen op de sfeer van het Oranjepark, het Hof, het water en de dijk wordt ruimtelijke samenhang bewerkstelligd tussen het plangebied en zijn omgeving.

locatie:
opdrachtgever:
programma:     

ontwerp:
looptijd:     
status:
plantype:
Vlaardingen
gemeente Vlaardingen
stedenbouwkundig plan voor ca. 240 woningen in een groen, binnenstedelijk woonmilieu
M. Nevalainen, K. Grift, H. Dekker en M. Velasco
2008-2009
vastgesteld
definitief ontwerp