nieuwsberichten

Gemeenteraad Leidschendam-Voorburg stelt herijkte structuurvisie en uitvoeringsprogramma vast

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De voltallige Leidschendam-Voorburgse gemeenteraad heeft de herijking van de structuurvisie Ruimte voor Wensen 2040 en het bijbehorende Uitvoerings-programma 25 september jl. vastgesteld. Met de vaststelling van dit document heeft de gemeente een solide en up-to-date kader voor de toekomstige ontwikkeling van het stedelijk en het landelijk gebied waaruit de gemeente bestaat.

Mede door de herijkte uitgangspunten op landelijk en regionaal niveau, de maatschappelijke ontwikkelingen, de financiële crisis en de veranderende rol van de overheid was de herijking van de structuurvisie 'Ruimte voor Wensen' van 2007 noodzakelijk.

DN Urbland/ MN Stedebouw heeft onder leiding van Marja Straver-Nevalainen vorm gegeven  aan het proces en de inhoud van de herijking. In een interactief proces met de beleidsvelden zijn de ambities en de uitgangspunten herijkt. Daarnaast was ons bureau verantwoordelijk voor de (inhoudelijke) scenario's die vervolgens getoetst zijn in het kader van de planMER. Wij hebben de gemeente verder ondersteund  bij de uitwerking en vormgeving van het uitvoeringsplan.


Klik hier als u meer wilt lezen over dit project.